Om företaget

Persveng Översättning KB drivs av translatorn, Mohsen Faalnia, från svenska till persiska. Han är medlem i FAT (Föreningen Auktoriserade Translatorer). Vi gör översättningar från svenska och engelska till persiska och vice versa. Medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening).

Vi jobbar både i Mac- och PC-miljö (Windows). Översättningar görs främst i Office 2013, medan sättningsarbete sker främst i Indesign. Nisus och MS-World används huvudsakligen som ordbehandlingsprogram. Layout och DTP utförs i program så som QuarkExpress, Illustrator, PageMaker, Indesign och CorelDraw. Vi kan även formatera text i PDF-format och göra ändringar i pdf-filer.

Översättningsverktyg (CAT): SDL Trados Studio 2011.

Översättningar som ska användas i Iran bör legaliseras av Juridiska expeditionen vid UD innan dessa företes till ambassaden.

Översättningsområden

Datakunskap

Ekonomi

Juridik

Medicin

Samhällsvetenskap och teknik

Domar, beslut och utredningar

Betyg och intyg

Ekerö

Kontakta oss

Telefon: 08-559 23 122
Mobil: 070 - 518 47 63

E-post: mohsen.faalnia@telia.com

Besöksadress: Pråmvägen 2 B, 178 30 Ekerö


Skicka in ditt dokument så ger vi dig ett kostnadsförslag

Namn
Telefon
E-post
Bifoga dokument